Oksana Bočkova

Poskytováním úklidových služeb naše společnost začínala a za dobu své existence si vybudovala v této oblasti dobré jméno. Čistota má pro mě klíčový význam. Obdivuji smysl tohoto slova, který je ve slovnících popisován mimo jiné jako „beze špíny a nežádoucích příměsí“, ale i jako „průhledný“ a „celistvý“. K tomu, aby bylo něco čisté a byl pořádek, tedy aby byla vytvořena jakási celistvost prostoru, budeme-li se držet slovníkového výkladu, je zapotřebí úklid. A to my umíme výborně. Zbavujeme zaměstnance ve firmách rutinní činnosti v úklidu tak, že to nemusí dělat sami. Jsme takové Kseny, bojovnice za čistotu, protože úklid je náročná činnost, která vyžaduje nejen mechanicky konat, ale i uvažovat, předvídat, předpokládat a plánovat. Tuto činnost nezvládne každý, i když se obecně říká opak. Proto jsou pro mě naše pracovnice jako zářící hvězdičky, které přebírají mou myšlenku o důležitosti čistoty a tuto pak přinášejí zákazníkům. Aby však mohli být naši zákazníci spokojeni, musí také v naší firmě panovat atmosféra loajality, spolupráce a oddanosti cílům firmy.

Share This Story, Choose Your Platform